Frambu inviterer til brukerkurs om Duchennes muskeldystrofi fra 5. – 9.9.2016

Målgruppen er barn, unge og voksne med diagnosen og deres familier og tjenesteytere. Frambu ønsker å formidle oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Duchennes muskeldystrofi.
Søknadsfrist er 15.juni

Aktuelle diagnoser:
Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe:
Barn, unge og voksne med diagnosen og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Vi ønsker å formidle oppdatert kunnskap om diagnosen og 
legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Duchennes muskeldystrofi.

Mer info og søknadsskjema

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig David Bahr på e-post dba@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.