Opphold for barn med muskelsykdommer på Beitostølen helsesportsenter

BHSS arrangerer i samarbeid med FFM, gruppeopphold for barn 6-12 år med muskelsykdom høsten 2016. Søknadsfrist: 15.mai.

Målgruppe: Barn 6-12 år med muskelsykdom. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 05.09.16 – 24.09.16.

Søknadsfrist: 15. mai

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (19 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6 – 8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte, for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 19.09.16 – 21.09.16.

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/hahabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om søknad/hensvisning, sewww.bhss.no/henvisningsoeknad

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Sentervegen 4,

2953 Beitostølen.

Tlf: 61340800

E- post: legekontor@bhss.no

Hjemmeside: www.bhss.no

Lyst på verdens beste sommerjobb?

Foreningen for Muskelsyke arrangerer sommerleir for familier med muskelsyke medlemmer i Danmark den 11-18. juli 2016. Vi trenger derfor mange kreative og sprudlende fellesassistenter til barna på Aktiv uke 2016. Stedet vi skal være på er Musholm Feriecenter i Danmark. Mer om stedet kan du lese her: www.musholm.dk. Søknadsfrist: 1. mai.

Assistentene går inn i en turnus, og arbeidsoppgavene er varierte og artige. Holde hobbyverksted med barna, bli med på strandturer, assistere under utflukter til Knuthenborg Safaripark og Tivoli i København, handleturer, arrangere spillkvelder, filmkvelder, assistere under grilling og annen matlaging med mere, ja rett og slett å ha det gøy sammen med deltakerne!

Er du ansvarsbevisst, kreativ, selvstendig, og liker å omgås mennesker i alle aldre er dette noe for deg. Send en e-post til aktivuke16@ffm.no der du forteller litt om deg selv, og hva du kan bidra med. Aldersgrense på fellesassistentene er 16 år (født i løpet av 2000).

Lønn for assistentene er kr 5000,-
I tillegg dekker vi reisekostnader, kost og losji.