Brukerutvalg NAV Bilsenter

Saker en ønsker tatt opp i brukerutvalget sendes vår Email: ffm.hordaland.sognogfjordane@gmail.com

Brukermedvirkning på området bil og utstyr er lagt til hvert Bilsenter. Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene bil og utstyr. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle et enhetlig tilbud til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå. Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene som Bilsenteret har ansvar for.