Velkommen til kurs om Friedreichs ataksi

Frambu inviterer barn, unge og voksne med Friedreichs, deres familier og tjenesteytere til kurs på Frambu fra 13. til 17. juni 2016. På kurset ønsker de blant annet å gi oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om å leve med denne diagnosen. Søknadsfrist er 15. april.

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole. Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.

Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi blant annet fokusere på følgende tema:

  • Brukerstemme
  • Å være ungdom med Friedreichs ataksi
  • Utdanning og tilrettelegging
  • Psykososiale utfordringer
  • Informasjon til andre
  • Rettigheter og BPA

Mer informasjon om kurset og påmelding:  frambu.no