Tilbud til pasienter med diagnosen Charcot-Marie-Tooth

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad arrangerer 30. august 2016 sammen med Nevromuskulært kompetansesenter et 3-ukers opphold for pasienter med diagnosen Charcot- Marie- Tooth.

Tidspunkt:30.08.2016 — 16.09.2016.

30. august 2016 ønsker RNNK velkommen til vårt 3-ukers gruppeopphold for pasienter med diagnosen Charcot-Marie-Tooth. Dette i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter ved UNN i Tromsø.

Formålet med behandlingstilbudet

• Gi økt kunnskap og forståelse i forhold til sykdommen

• Øke funksjonsnivå og fysisk form gjennom trening og annen behandling

• Gi hjelp til å mestre sykdommen

• Bedre hverdagen gjennom å lære mestringsstrategier, finne balanse mellom aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og være i fysisk aktivitet.

Du vil under oppholdet få tett oppfølging av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, lege, sosionom / veileder, logoped og ernæringsfysiolog. Oppfølging foregår både individuelt og i gruppe. Det legges tilrette for aktivitet i gymsal, basseng og utendørs.

Henvisning og inntak Henvisning sendes til: RVE Nord, Rehabiliteringsklinikken UNN HF, Postboks 1, 9038 TROMSØ

For pasienter fra andre regioner, skal man sende henvisningen til sin lokale helseregion. For mer informasjon Kontakt Kurbadet på telefon 77 66 88 00, eller besøk nettsiden: www.kurbadet.no.

Last ned: