Delta på samling om uføretrygd?

FFO ønsker å samle om lag 50 personer til å dele av sine personlige erfaringer med den nye uføretrygdordningen. Temaet er knyttet til inntektsendringer, informasjonen fra, og kontakt med NAV og Skatteetaten, samt erfaringer med å kombinere arbeid med trygd. På samlingen vil deltakerne også få en presentasjon om hva som er status nasjonalt for uføretrygdreformen.

Hvem søker vi?

Vi søker deg som mottok uførepensjon før 2015 og fortsatt er uføretrygdet. Vi ønsker å samle en gruppe sammensatt av personer med ulik uføretrygd- og inntektserfaringer, bosted, kjønn og alder. For å få en gruppe med ulik bakgrunn, velger vi ut hvem som inviteres til å delta. Ved påmelding er det viktig at du krysser av for noen opplysninger og vi kontakter deg dersom du blir valgt ut. Du må ikke være medlem i noen organisasjon for å delta.

Hva skal FFO bruke informasjonen til?

Formålet med samlingen er å belyse økonomiske levekår og livskvalitet hos de uføretrygdede som kom fra den gamle uførepensjonsordningen. Erfaringene fra samlingen vil inngå i en rapport som FFO vil bruke i det interessepolitiske arbeidet med uføretrygdordningen og levekårene for uføretrygdede. All informasjon blir anonymisert.

Praktisk informasjon

Du må ikke betale for å delta, og det blir servert lunsj og pausesnacks i løpet av dagen. FFO dekker dine reisekostnader (rimeligste reisemåte), og ved søknad kan det bli dekket overnatting om det er spesielle behov som tilsier at du ikke kan reise tur/retur samme dag.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Grete Crowo på telefon:

966 22 729 eller epost: grete.crowo@ffo.no

Påmeldingsfrist: Torsdag 14. april

Sted: Thon Hotel Opera

Dato: 28. april. Samlingen starter kl. 10.00 og avsluttes kl. 17.00

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på FFO.no under Aktuelt

http://ffo.no/Aktuelt/delta-pa-samling-om-uforetrygd/