Søke forskningsmidler fra Extrastiftelsen gjennom FFM? Send en kortfattet søknad til FFM innen 15.april 2016.

ExtraStiftelsen støtter medisinsk helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Les  ExtraStiftelsens retningslinjer for fordeling av midler til forskning.

Send en kortfattet søknad på e-post til ffm@ffm.no innen 15. april. 

Del