Spørreundersøkelse: Hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne

Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning skal undersøke utbredelsen av hatytringer rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvor mange som har slike ubehagelige opplevelser, hvor ofte og hvor det skjer. Resultatene vil bli  presentert i en forskningsrapport. (Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i rapporten).

Hatytringer kan handle om å bli utskjelt, truet, mobbet, gjort narr av eller på andre måter bli utsatt for krenkende eller diskriminerende ord eller handlinger. Vi vil omtale dette som "ubehagelige opplevelser".

Målet med undersøkelsen er å få kunnskap om hvor mange som har slike ubehagelige opplevelser, hvor ofte og hvor det skjer. Dette finnes det lite kunnskap om og din informasjon er derfor svært viktig for oss.

Det er viktig at også du som aldri har hatt slike ubehagelige opplevelser deltar i undersøkelsen. Først da kan vi si noe om hvor mange som opplever slike ytringer.

Du svarer helt anonymt. Alle opplysninger behandles i tråd med lov om personopplysninger. Deltakelse er frivillig.

Oppdragsgiver for prosjektet er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Vi gjennomfører undersøkelsen i 2016. 

Resultater fra undersøkelsen skal være klare i september 2016.

Trykk her for å delta i spørreundersøkelsen: