Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø NMK ønsker velkommen til brukerkurs integrert i Fagkonferansen 2016

NMK arrangerer Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer med integrert brukerkurs – en felles arena der fagfolk og brukere møtes. Tidspunkt:12.09.2016 — 13.09.2016. Sted:Radisson Blu Hotell Tromsø. Hvis du selv har en arvelig nevromuskulær diagnose eller er pårørende, kan du delta på brukerkurset. Påmelding innen: 1.mai.

I år er temaet LIVSKVALITET OG MESTRING.

Brukerkurset starter kl 9 mandag morgen (12.sept), og er ferdig tirsdag (13.sept) kl 15:30. (se foreløpig program)

For å få delta må du:

  1. fylle ut påmeldingsskjema for Brukerparallell av Fagkonferansen og sende i ordinær post til NMK (adresse står på skjemaet)
  2. sørge for henvisning fra lege der diagnosen fremgår. Henvisning sendes enten for seg eller i samme konvolutt som påmeldingsskjemaet.

Påmelding innen1.mai

Reise og nødvendig overnatting refunderes etter satser fra Pasientreiser.

Mer informasjon og påmeldingsskjema: Nevromuskulært kompetansesenter

Har du spørsmål?

Ta kontakt med NMK på telefon: 77627217 eller 77669286 eller 7769891