Kan du tenke deg å bidra i et spennende prosjekt?, bli skolert til å ha en utvidet likepersonsrolle?

Da kan du melde deg på kurset “Nevroelementært – hvordan formidler vi erfaringer? ”
1. – 3. april 2016 I Trondheim. FFM har fått støtte til prosjektet fra BUFdir, og skal skolere likepersoner/ambassadører som ønsker å bidra i forhold til kompetansesentra, rehabiliteringsinstitusjoner og lærings- og mestringssenter.
Påmeldingsfrist: 1. mars. (FFM dekker opphold og reise).

Invitasjon til Nevroelementært – hvordan formidler vi erfaringer?

FFM har fått støtte til prosjektet Nevroelementært fra Buf.dir. Dette prosjektet skal styrke vårt diagnoserettete likepersonsarbeid. Vi skal oppdatere noen av våre diagnosebrosjyrer og tilbyr kurs til likepersoner og tillitsvalgte i FFM.

Diagnosebrosjyrer som skal oppdateres:

• Myastenia Gravis (MG)
• Polynevropati
• Becker
• Myopatier/Mitokondrielle sykdommer.
• Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier (HMSN)/Hereditær ataksi

Kurset 1 – 3 april skal skolere likepersoner/ambassadører som ønsker å bidra i forhold til kompetansesentra, rehabiliteringsinstitusjoner og lærings- og mestringssenter. Vi får forespørsler fra disse om vi har representanter fra FFM som kan bidra med egne erfaringer under rehabiliteringsopphold, kurs eller temamøter for personer som har eller er pårørende til og fagpersoner som jobber med nevromuskulære sykdommer.

FFM skolerer likepersoner som kan bidra gjennom besøkstjeneste, ordinære likepersonssamtaler formidlet gjennom institusjonen, og/eller til foredrag om det å leve med muskelsykdom.

Kurset avholdes på Bakklandet Scandic hotell i Trondheim. FFM dekker opphold og reise. Ingen egenandel.

Billetter bestilles av kontoret.

Til Påmeldingsskjema 

Påmeldingsfrist: 1. mars

Program for kurset.

Fredag
17:30 – 19:30                   Velkomst, praktisk informasjon og bli kjent
19:30                               Middag

Lørdag:
10:00 – 11:00                   En ny rolle: likeperson – ambassadør
                                      Foredrag
11:00 – 13:00                   Min historie – hvordan formidle egne erfaringer?
                                      Innledning og gruppeoppgaver
15:30 – 17:00                   Presentasjon av historier
18:00                              Middag

Søndag
10:00 – 11:00                   Diagnose informasjon –kvalitetssikring informasjon fra internettet?
11:00 – 12:00                   Gruppeoppgaver
12:00 – 13:00                   Plan videre
13:00                              Lunsj
                                      Hjemreise

Mvh
Laila Bakke