Velkommen til kurs, feiring av FFMs 35 års jubileum og Landsmøtet 2016

FFM avholder Landsmøte 3-5.juni på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Samme helg feirer vi 35 års jubileum, og tilbyr tre parallell kurs i brukermedvirkning, likepersonskurs og ungdomsprogram.  Påmeldingsfrist: 6.april.

Reise

Til dere som skal ta fly, kontoret bestiller billetter. Lokaltog mellom Gardermoen og Lillestrøm er gratis for rullestolbrukere.
Dersom du tar Flytoget og har ledsagerbevis, reiser ledsageren gratis.

Skal du ta buss eller tog bestiller du billett selv og får kostnaden refundert når du sender inn reiseregning med kvittering etter Landsmøtet.

Kjører du bil så får du kilometergodtgjørelse, kr 2,- pr. km, når du leverer inn reiseregningsskjema etter Landsmøte/kurs. Autopasseringer trenger ikke å dokumenteres. Parkeringsplasser finnes rundt og under hotellet og koster 150,- pr døgn.  ( Betales på automat på parkeringsplassen.)

 

Deltakeravgift inkl reise og opphold:                                     

Delegat til landsmøte, kurs og festmiddag                kr: 1700.-  (betales av FFM fylkeslag og FFMU)
Observatører valgt av fylkeslagene                          kr: 1700,-  (betales av FFM fylkeslag og FFMU)
Deltakere på kurs og festmiddag                              kr: 1000,-  (betales av deltaker)
Deltar kun på festmiddag                                         kr:  300,-    (betales av deltaker) + reiseutgifter/parkering

Det er ingen deltakeravgift for assistenter.

 

Delegatfordelingen er som følger:

Fylkesforeningene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:
– 2 delegater for de første 200 medlemmer
– 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.

Fylkesforeningene og FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsberetning innen utgangen av april, for å ha stemmerett.

Likepersonsutvalget, Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen kan møte med 1 observatør hver. Disse observatørene har tale og forslagsrett.  Sentralstyret møter som observatører med tale og forslagsrett.

Invitasjon og innkalling, saksliste og program kan lastes ned her:

LMProgram2016.pdf 113,30 kB

Påmeldingsskjema

Har du spørsmål kan du ringe FFM kontoret: 411 907 02 eller sende en epost til: tollef.ladehaug@ffm.no