Ny handlingsplan for universell utforming

I tillegg til IKT og velferdsteknologi består handlingsplanen av tiltak innen bygg og anlegg, planlegging og uteområder, transport og sektorovergripende tiltak som nettverkssamarbeid i kommuner og fylker.

Vi omgir oss med produkter og teknologi som kan utnyttes mye bedre for å gi en enklere hverdag for alle. Med denne handlingsplanen vil flere kunne følge undervisningsopplegg i skolen og ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi i større grad, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i pressemeldingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

 

Handlingsplanenkan  lastes ned her:  http://www.bufdir.no/uu/Nytt/Ny_handlingsplan_for_universell_utforming/