Frambu inviterer til brukerkurs for voksne over 18 år med diagnose Dystrofia myotonika type 1 og type 2

Målsetningen med kurset er  å gi oppdatert kunnskap. Kurset gir også mulighet for erfaringsutveksling om å leve med en diagnose med mange medisinske utfordringer. Fokuset vil rettes mot gode løsninger i hverdagen. Tidspunkt: 23.– 27.05.2016. Søknadsfrist: 18.03.2016.

Aktuelle diagnoser: 
Dystrofia myotonika type 1 og type 2

Målgruppe:
Voksne over 18 år med diagnosen 
(Ved behov for praktisk hjelp, kan man ha med ledsager/assistent)

Kursets målsetning:
Vi ønsker å gi oppdatert kunnskap om dystrofia myotonika type 1. Kurset gir også mulighet for erfaringsutveksling om å leve med en diagnose med mange medisinske utfordringer. Fokuset vil rettes mot gode løsninger i hverdagen.

Mer informasjon og påmeldingsskjema: frambu.no

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på e-post sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen på kurs@frambu.no
Du kan også ringe på telefon 64 85 60 00.