En sjelden dag 2016

En sjelden stemme er temaet for konferansen som går av stabelen 29. februar på Thon Hotell Opera. FFO arrangerer konferansen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge Funksjonshemmede.

Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Det er lignende arrangementer i andre europeiske land samme dag, se Rare Disease Day. 

Konferansen som avholdes i Oslo er åpen for fagfolk og organisasjoner og grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, samt andre som jobber tilknyttet sjeldenfeltet.

Programmet for dagen finner du på FFOs nettsider sammen med praktisk informasjon og påmeldingslenke.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Unge Funksjonshemmede