Nytt hjelpemiddelutvalg

Utvalget skal ledes av professor Arild Hervik ved Møreforsking. I tillegg til at han er forsker med erfaring som leder av en rekke regjeringsoppnevnte utvalg, har han en muskelsykdom som gjør at han har vært rullestolbruker siden 2004. 

Helt avhengig av hjelpemidler

Hervik har hatt en muskelsykdom siden 1999 og vært rullestolbruker siden 2004. I hele denne perioden har han vært i full jobb som professor. Han mener at egen fartstid som hjelpemiddelbruker gjør det lettere for ham å erkjenne hvor viktig det er å finne rett hjelpemiddel til rett tid. Og hvor viktig det er å kommunisere godt med hver enkelt bruker.

– Jeg vil kjenne igjen min egen situasjon i det ekspertene beskriver. I utvalget skal jeg først og fremst være fagperson. Likevel tror jeg det er nyttig at jeg er en fagperson som har kjent hjelpemiddelsystemet på livet. Jeg er avhengig av hjelpemidler på alle plan. De gjør at jeg har klart å beholde jobb, venner og fritidsaktiviteter, sier han til handikapnytt.no

Les hele artikkelen:  handikapnytt.no 

Les også: Handikapforbundets Lars Ødegård skal representere brukererfaringene i det nye hjelpemiddelutvalget.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har som mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i Norge.

Utvalget starter arbeidet i januar 2016, og skal etter planen levere endelig rapport ved årsskiftet 2016/2017.

Les mer om utvalget: Arbeids- og sosialdepartementet