Nytt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse

Den 1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet. Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. 18.12.2015 sendte Regjeringen  ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettigheten.

God jul

FFM ønsker dere alle en riktig God jul og et Godt Nytt År! 
I romjulen vil kontoret være betjent mandag, tirsdag og onsdag 1000 – 1400.

Nytt hjelpemiddelutvalg

Utvalget skal ledes av professor Arild Hervik ved Møreforsking. I tillegg til at han er forsker med erfaring som leder av en rekke regjeringsoppnevnte utvalg, har han en muskelsykdom som gjør at han har vært rullestolbruker siden 2004. 

Muskelnytt nr.4 2015

NÅR SEX BLIR STRAFFBART S-4     Ola Schrøder Røyset bryter loven når han kjøper sex i København. Er det greit? Hva mener FFM? POSITIV DUCHENNE-DAG  S-8      FFM markerte Duchenne-dagen i … Les mer >>