Nytt nasjonalt nettsted for klinisk forskning

Personer med ulike diagnoser, pårørende og fastleger kan nå lettere orientere seg og melde interesse for å delta i kliniske behandlingstudier som pågår og er åpne.

Målet med nettstedet er å legge bedre til rette for mer utprøvende behandling og andre typer kliniske studier i helseforetakene. 

Hva er kliniske behandlingsstudier?

Kliniske studier som involverer pasienter har som mål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom, for eksempel for å teste ut nye eller å forbedre eksisterende behandlingsmetoder og teknologi. Deltakelse i slike studier er frivillig.

Deltakelse i Kliniske studier

Det finnes både fordeler og ulemper ved å være med i slike studier. Dialogen med fastlegen er derfor viktig. På nettstedet er det beskrevet hvordan man innleder kontakt for hver enkel studie. På den måten kan man få ytterligere informasjon om studiens innhold og gjennomføring, og eventuelt hvordan man bør gå fram for å delta.

Nettstedet for kliniske studier ble lansert i slutten av september og er foreløpig under utvikling. Flere registrerte studier vil derfor komme inn etter hvert.