Vil du være med på Mestring med Funkis?

Studieforbundet Funkis har laget et nytt nettbasert mestringskurs, som skal erstatte det tidligere mestringsprogrammet «Å leve et friskere liv». Til pilotgjennomgang i februar 2016 søker de etter kursdeltakere.

Kurset går over 6 uker og har to kursveiledere.

Kurset er diagnoseuavhengig og passer for alle som har en kronisk eller langvarig sykdom, eller en funksjonsnedsettelse.

Interesserte kan melde fra til elin@funkis.no innen 24. januar 2016. Piloten er gratis for deltakerne.