Voksne med nevromuskulære tilstander – Et kurs for helsepersonell innen rehabilitering og habilitering

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander arrangerer et kurs for helsepersonell innen rehabilitering/habilitering om voksne med nevromuskulære tilstander. Dette er et tverrfaglig kurs med mange gode foredragsholdere fra rundt om i landet. Det er GRATIS å være med på kurset. Tidspunkt: 4.desember  2015, Påmeldingsfrist: 15.november. Sted: Rikshospitalet

KURSPLAN

0900-1000: Arvelige Nevromuskulære tilstander- en oversikt.  Dr. Kristin Ørstavik leder på enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) på Rikshospitalet OUS

1000-1045: Fysioterapi til personer med Necromuskulære sykdommer. Gro Solbakken, spesialist og MSc i nevrologisk fysioterapi, Voksenhabiliteringen Vestre viken og stipendiat ved enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander

1045 – 1055: Pause

1055-1140: Ernæring ved nevromuskulære tilstander.

Gro Trae Ernæringsfysiolog fra Frambu senter for sjeldne diagnoser

1140-1200: Hvordan få til et tverrfalig samarbeid?

Beitostølen Helsesportsenter

1200 – 1245: Lunsj

1245- 1330: Intensivt behandlingsopplegg for personer med nevromuskulære tilstander

Andreas Dybesland MSc i nevrologisk fysioterapi, Nevromuskulært kompetansesenter UNN

1330 – 1415: Hvordan bruk av aktivitetshjelpemidler kan muliggjøre aktivitet og deltagelse for mennesker med nevromuskulære tilstander.

Viljar Aasan, idrettspedagog Beitostølen Helsesportsenter

1415 – 1430: Pause

1430 – 1515: Lungefunksjon hos personer med nevromuskulære tilstander

Britt Hov, Spesialist i fysioterapi MSc OUS

1515 – 1530: Avslutning og evaluering

Mer info og påmelding: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

Facebook
Twitter
LinkedIn