Voksne med nevromuskulære tilstander – Et kurs for helsepersonell innen rehabilitering og habilitering

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander arrangerer et kurs for helsepersonell innen rehabilitering/habilitering om voksne med nevromuskulære tilstander. Dette er et tverrfaglig kurs med mange gode foredragsholdere fra rundt om i landet. Det er GRATIS å være med på kurset. Tidspunkt: 4.desember  2015, Påmeldingsfrist: 15.november. Sted: Rikshospitalet

KURSPLAN

0900-1000: Arvelige Nevromuskulære tilstander- en oversikt.  Dr. Kristin Ørstavik leder på enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) på Rikshospitalet OUS

1000-1045: Fysioterapi til personer med Necromuskulære sykdommer. Gro Solbakken, spesialist og MSc i nevrologisk fysioterapi, Voksenhabiliteringen Vestre viken og stipendiat ved enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander

1045 – 1055: Pause

1055-1140: Ernæring ved nevromuskulære tilstander.

Gro Trae Ernæringsfysiolog fra Frambu senter for sjeldne diagnoser

1140-1200: Hvordan få til et tverrfalig samarbeid?

Beitostølen Helsesportsenter

1200 – 1245: Lunsj

1245- 1330: Intensivt behandlingsopplegg for personer med nevromuskulære tilstander

Andreas Dybesland MSc i nevrologisk fysioterapi, Nevromuskulært kompetansesenter UNN

1330 – 1415: Hvordan bruk av aktivitetshjelpemidler kan muliggjøre aktivitet og deltagelse for mennesker med nevromuskulære tilstander.

Viljar Aasan, idrettspedagog Beitostølen Helsesportsenter

1415 – 1430: Pause

1430 – 1515: Lungefunksjon hos personer med nevromuskulære tilstander

Britt Hov, Spesialist i fysioterapi MSc OUS

1515 – 1530: Avslutning og evaluering

Mer info og påmelding: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

Ny epostadresse i løpet av det siste året?

Da ber vi deg sende den nye epostadressen til Unni Tangerud.
FFM sender ut en del informasjon på epost, det er derfor viktig for oss at vi har registrert riktig epostadresser slik at informasjonen kommer frem i rett tid.

Hvis du har endret epostadressen i løpet av et år, ber vi deg om å sende den nye til:

Unni.tangerud@ffm.no

 

På forhånd takk for hjelpen!

Uførereformen – hva betyr den for meg?

FFM inviterer til likepersonsamling på skype om Uførereformen. Tidspunkt: 17. november kl 12:00 eller 1. desember kl 19:00
Likepersonsamlingen er åpen for alle som ønsker å delta. Påmeldingsfrist: 3.november 2015

FFM inviterer til likepersonsamling på skype om Uførereformen. Det vil bli en 45 min. innlending om endringene og hvilke konsekvenser det får for oss som er ufør. Etter foredraget vil det bli lagt opp til gruppediskusjon.Likepersonsamlingen er åpen for alle som ønsker å delta.Vi vil forsøke å organisere det slik at de som er fra samme fylke kan ha  gruppediskusjon «off line». Hvis det er få eller bare en fra et fylke, tar vi gruppediskusjonen på skype.

Meld dere på her:  https://docs.google.com/forms/d/1NwepbowC03T7F1gkhrLsklFlpIt5pwZPO3xSwNXeM7I/viewform

Påmeldingsfrist:  tirsdag 3. november. 

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (1.10.15)

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

Veilederen omhandler rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Den inkluderer også læring og mestring.

 Viktige punkter i den nye veilederen er:

  • ​Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
  • Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.
  • Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.
  • Økt bruk av individuell plan og koordinator.
  • Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen. 
  • Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.  

Her finner du veilederen elektronisk

Last ned veilederen i pdf

Stå å tisse

I filmen møter du Ellen som forteller hvordan hun står og tisser.