GENETIKK 17. SEPTEMBER 2015.

Tekst: Gro Wold Kristiansen.

30 personer trosset uværet Petra, tok svømmeføttene på – og fant (vann)veien til Hokksund denne høstkvelden for å høre professor Arvid Heibergs foredrag om genetikk.

Alle vanlige celler hos mennesker inneholder 46 parvise kromosomer.22 kromosompar er identiske hos kvinner og menn. Hos kvinner er det siste kromosomparet satt sammen av to x-kromosomer. Hos menn er det siste paret satt sammen av et X-kromosom og et Y-kromosom.

Hvis vi «pakker ut» nesten en hvilken som helst celle i kroppen vår, finner vi en cellekjerne i midten. Inne i cellekjernen ligger de 23 kromosomparene. Hvert kromosom består av en sammenrullet DNA-tråd. Denne tråden inneholder gener. 

 DNA overfører informasjon om arveegenskaper fra én generasjon til den neste.

Fagfeltet genetikk utvikler seg voldsomt, med store internasjonale prosjekter for å finne viktige gener.  

Hele det menneskelige arvematerialet er på ca. 22 000 gener. 

 Feil som oppstår i genene kalles mutasjoner.

Gensekvensering er et annet ord for kartlegging av gener. Maskiner som gjør slik kartlegging mulig har i løpet av det siste tiåret utviklet seg med rasende fart.

Raskere maskiner kan gjøre det lettere å stille diagnoser. For eksempel hos mennesker med sjeldne, arvelige nevromuskulære sykdommer. Mange må gjennom veldig omfattende diagnostisering, som for eksempel nevrografi og muskelbiopsier. Genetikken har ofte kommet veldig seint inn i bildet. Nå åpner det seg muligheter for at genetikken kan komme inn på et tidligere tidspunkt, og kanskje spare pasientene for mange ubehagelige undersøkelser.

Teknologien på feltet er i rivende utvikling. Å sekvensere gener tar i dag mye kortere tid og gjøres til en langt billigere penge enn for bare noen få år siden.

 

Heiberg tok seg god tid etter foredraget og svarte utførlig på de mange spørsmålene fra salen.

 Vi fikk servert snitter, og det ble utvekslet erfaringer rundt det store og kompliserte temaet genetikk.

Bildet: Glimt fra salen

 

For dere som behersker engelsk finnes det en nyttig amerikansk nettside om klinisk forskning på ulike sykdommer : https://clinicaltrials.gov