Brukerkurs på Frambu for barn, unge og voksne med Beckers muskeldystrofi

Målgruppen er barn, unge og voksne med Beckers muskeldystrofi og deres familier og tjenesteytere. Tidspunkt: 18.-22. januar 2016, Søknadsfrist: 20.11.2015

Kursets målsetning:
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter ønsker vi å gi oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Beckers muskeldystrofi.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00. 

Les mer:  frambu.no