Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Brukerkurs på Frambu for barn, unge og voksne med Beckers muskeldystrofi

Målgruppen er barn, unge og voksne med Beckers muskeldystrofi og deres familier og tjenesteytere. Tidspunkt: 18.-22. januar 2016, Søknadsfrist: 20.11.2015

Kursets målsetning:
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter ønsker vi å gi oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Beckers muskeldystrofi.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00. 

Les mer:  frambu.no

Del
Click to listen highlighted text!