Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Skoletilbud ved sykehusinnleggelse

Mange muskelsyke barn har hyppige sykehusinnleggelser, både planlagte og akutte.
Dette kan føre til mye uønsket fravær på skolen. Opplæringsloven § 13.2 og 13.3 sier at det skal være et undervisningstilbud til barn og unge når de er innlagt på sykehus. De største sykehusene i Norge har et skoletilbud for barn og unge som har korte eller lengre sykehusopphold. Ta en titt på ditt nærmeste sykehus sine nettsider for å finne ut mer om hva som er tilgjengelig.

Ved St.Olavs hospital i Trondheim tilbyr de både førskole og skole til barn som er innlagt ved sykehuset. Dere kan lese mer om skolen St.Olav her: http://www.trondheim.kommune.no/stolavskolen

Har ikke sykehuset et skoletilbud, kan dere inngå en avtale med skolen slik at eleven får oversikt over hva de andre lærer. Det er mulig å få ekstraundervisning hjemme hvis eleven ikke kan gå på skolen av helsemessige årsaker.

Del
Click to listen highlighted text!