Skoletilbud ved sykehusinnleggelse

Mange muskelsyke barn har hyppige sykehusinnleggelser, både planlagte og akutte.
Dette kan føre til mye uønsket fravær på skolen. Opplæringsloven § 13.2 og 13.3 sier at det skal være et undervisningstilbud til barn og unge når de er innlagt på sykehus. De største sykehusene i Norge har et skoletilbud for barn og unge som har korte eller lengre sykehusopphold. Ta en titt på ditt nærmeste sykehus sine nettsider for å finne ut mer om hva som er tilgjengelig.

Ved St.Olavs hospital i Trondheim tilbyr de både førskole og skole til barn som er innlagt ved sykehuset. Dere kan lese mer om skolen St.Olav her: http://www.trondheim.kommune.no/stolavskolen

Har ikke sykehuset et skoletilbud, kan dere inngå en avtale med skolen slik at eleven får oversikt over hva de andre lærer. Det er mulig å få ekstraundervisning hjemme hvis eleven ikke kan gå på skolen av helsemessige årsaker.