Nora 8 år

Nora går i 3 klasse på en barneskole i Os kommune.  Hun kan gå korte avstander innendørs. Det er vanskelig for henne å gå ute og over lengre avstander. Nora bruker derfor elektrisk rullestol hele skoledagen sin.

Assistanse i hverdagen

Det har vært svært viktig for familien at begge foreldrene kan være ute i full jobb. Assistanse til Nora har vært viktig for å få til dette. Mor understreker at dette også er en veldig god løsning for Nora selv. Sammen med assistenten får hun den samme friheten som sine venner. Andre 8 åringer klarer mye selv, og de begynner en gradvis frigjøringsprosess fra foreldrene. Med assistent kan Nora delta i venneflokken, uten å være den kjipe som alltid må ha med foreldre. Ved å ta i bruk assistanse tidlig blir hun vant til å få assistanse fra andre enn foreldrene, noe som er viktig for at hun skal bli selvstendig og etter hvert etablere sitt eget voksenliv.

Nora har en helhetlig assistanseordning. Hun har samme assistenter både til avlastning, støttekontakt, skole og til fritid med bistand. Denne ordningen er organisert av Os kommune. Nora har assistent fra 07.00 om morgenen til 19.30 om kvelden to dager i uken. Da har de med assistenten til fritidsaktiviteter som foregår på ettermiddager. I ukedagene kommer assistentene hjem til familien for å gjøre morgenstell og mating før de følger Nora til skolen. Det har vært svært viktig med kontinuitet for familien. Far jobber i Nordsjøen og er borte 14 dager av gangen.

Nora har med seg assistentene på skolen, og dersom assistenten er syk, så forteller mor at det enten er rektor eller SFO-leder som henter og bringer Nora.  På skolen har Nora fysioterapeut som er med for å tøye/strekke i løpet av skoledagen og for å vurdere Noras sittestilling. Hun sitter i hvilestilling under samlingsstunder for å kunne avlaste litt. Nora har også en kontaktlærer som er svært god på kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, i tillegg til at hun inkluderer Nora i skolehverdagen på en svært god måte.

Skolefritidsordningen (SFO) er veldig fleksibel.  De ansatte på SFO følger Nora hjem når dagen er over, og dersom hun skal på ridning blir hun fulgt dit. Nora har også svømming en dag i uken. Dette foregår samtidig som de andre barna i Noras klasse har gym.