Ine

Ine er ei jente på 6 år som startet i 1. klasse høsten 2014. Foreldrene opplever at de har blitt tatt godt imot og at skolen er genuint interesserte i å bidra til at Ine får en god skolehverdag.

Ines motorikk er senere utviklet enn vanlig. Derfor bruker hun mer tid og energi på fysiske aktiviteter. Det gjør at hun blir lettere sliten enn andre barn. Funksjonshemningen er lite synlig, og det kan derfor være vanskelig for andre barn å forstå hvorfor hun får ekstra hjelp på skolen. Foreldrene og Ine har derfor valgt å være åpne om funksjonshemningen Ine har.

Ansvarsgruppe

Ine har egen ansvarsgruppe og de har utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Dette var til god hjelp i overgangen fra barnehage til skole. Det ble tidlig opprettet et samarbeid med skolen. Ines behov blir godt ivaretatt siden spesialpedagogen fra barnehagen ble med over i skolen. Overgangen ble lettere for Ine siden det er en kjent person som ble med fra barnehage til skole. Det gir henne større trygghet i hverdagen.

Energiøkonomisering

På grunn av at Ine har nedsatt motorikk og blir fortere sliten, så er det viktig at hun bruker kreftene sine riktig. Hun må energiøkonomisere, Ved hjelp av energiøkonomisering kan hun spare energi og opprettholde aktiviteter som er viktige i hverdagslivet. Det er ikke et mål at hun skal klare alt selv, for da blir hun utslitt. Målet er at hun skal ha energi til å kunne gjøre de viktige tingene i løpet av en skoledag. Dette er foreldrene veldig bevisste på overfor skolen.

De andre elevene er godt informert om hvorfor Ine trenger litt tilrettelegging og de tar hensyn til dette. For at Ine skal kunne komme seg igjennom en skoledag, så har hun, foreldrene og skolen valgt å tilrettelegge på flere måter. Hun deltar som vanlig i gym, både ute og inne.

Ine får hjelp til påkledning selv om dette er noe hun kan selv. Det handler ikke alltid om å være selvstendig, her er det viktigere at hun skal slippe å bruke hele friminuttet på å kle på seg. Dette er viktig for å sørge for at Ine får ta del i aktivitetene sammen med hele klassen sin for å ivareta det sosiale felleskapet i klassen. På turdager blir Ine kjørt i egen bil sammen med sine venner fra klassen. Da har hun overskudd til lek på plassen de kommer til, istedenfor å bruke mye energi på å gå lange turer. Det er også en voksen som bærer sekken for henne slik at hun slipper å bruke krefter på det. Enkelte dager drar hele klassen på kortere turer sammen med Ine. Dette for at hun skal slippe å gå langt. På den måten får hun hele turopplevelsen sammen med de andre i klassen.

Skolen har gitt tilbud om taxi til og fra skolen. Ine selv ønsker å ta buss sammen med de andre barna. Foreldrene har avtalt at en ansatt fra skolen alltid skal ta imot henne på skolen og følge henne til bussen når skoledagen er ferdig. I tillegg har Ine dobbelt sett med bøker, ett på skolen og ett hjemme.   Da slipper hun å bære en tung sekk til og fra skolen.

Hjelpemidler

Ine har fått ulike hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Hun har blant annet en sykkel med el-motor som hun kan bruke på lengre og kortere turer og i friminuttene. Dette er noe hun foreløpig kun har hjemme, men som det også skal søkes om å få på skolen etter hvert slik at hun slipper å ta den med til og fra skolen