Hjelpemidler

Ine og de andre barna i brosjyren har fått tilgang til hjelpemidler som bidrar til å lette hverdagen og skolegangen. Regelverket skiller mellom læremidler og hjelpemidler.

Læremidler

Læremidler skal finansieres av skolen.  De har ansvar for å tilby de hjelpemidlene og det utstyret som trengs for at elevene skal
få et forsvarlig utbytte av opplæringen. Dette kan være pc, tilrettelagt pult og pedagogiske hjelpemidler som skal bidra til at eleven får utbytte av undervisningen.

Dagliglivets hjelpemidler

Dagliglivets hjelpemidler er hjemlet i Folketrygdloven §10-7 og finansieres av NAV.

Det kan for eksempel være rullestol, tilpasset sykkel eller personløfter. Dette er hjelpemidler som bidrar til å gjøre hverdagen for barnet enklere. I hvert fylke finnes en Hjelpemiddelsentral som kan hjelpe til med å finne ut hva barnet trenger.

På www.hjelpemiddeldatabasen.no finnes en oversikt over hvilke hjelpemidler som finnes. For å finne ut av hvilke hjelpemidler eleven trenger, kontakter man ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen. Er det behov for bistand fra Hjelpemiddelsentralen tar fagpersonen kontakt med dem.

På NAV sine nettsider er det også utformet forslag til hvilke hjelpemidler som kan være nyttige å ha. Det er også linket til filmen” Vi har mer på lager”, som gir informasjon om hva hjelpemiddelsentralen kan tilby.