Habiliteringstjenesten for barn (HABU)

HABU tilbyr en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak for barnet. Målgruppen for HABU er barn som har en funksjonshemming.

HABU kan utrede hvilke behov barnet har før det begynner på skolen. De kan også være behjelpelig underveis i skolegangen hvis det er behov for det. Det er legen som søker barnet inn i HABU.

HABU kan bistå med utredning, kurs, veiledning og pasientopplæring. Arbeidsmåten er fleksibel, og tilpasses hver enkelt brukers behov.

Habiliteringstjenesten for barn