Habiliterings- og rehabiliteringsopphold

Frambu og Beitostølen tilbyr habiliteringsopphold hvor man kan få møte barn og ungdommer fra hele landet. På habiliteringsopphold får både barn og foreldre nyttig inspirasjon og kunnskap som kan gjøre det enklere å takle hverdagen hjemme. Sjekk ut nettsidene deres dersom dette er noe som kan være aktuelt for deg eller noen i din familie.

Frambu

Frambu tilbyr både sommerleirer for barn og ukeskurs for foreldre og barn. Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på rundt 120 ulike sjeldne diagnoser/diagnosegrupper. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

På Frambu tilbyr de blant annet:

•  Informasjon om ulike diagnoser

•  Kommunikasjon med fagpersoner

•  Ulike kurs og konferanser

•  Veiledningstjenester både lokalt og regionalt

•  Forsknings- og utviklingsarbeid

Hver sommer arrangerer Frambu fire helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Hver leir varer i 7 til 12 dager og har ca. 50 deltakere per leir. Her får deltakerne møte andre som er i samme situasjon som seg selv, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Frambu legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å trosse egne grenser og oppdage nye muligheter. Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere. Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor målet er å gi deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon for å utveksle erfaringer og knytte nettverk.

Dere kan lese mer om Frambu, og hva de har å tilby ved å klikke dere inn på Frambu sine nettsider på: www.frambu.no

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen helsesportsenter tilbyr 2 ukers opphold for barn og foreldre. Ungdommer kan delta på 14 dagers kurs, eller 4 ukers kurs.

Beitostølen helsesportssenter en helseinstitusjon innenfor spesial-helsetjenesten. Ved Beitostølen helsesportsenter har de et stort fokus på fysisk aktivitet, samt på økt aktivitet og deltakelse gjennom livet, som også er deres visjon.  De gir tilbud til barn og unge, unge voksne og voksne over 30 med funksjonsnedsettelser. Beitostølen tilbyr opphold til mennesker med ulike diagnoser, funksjonsnivå og alder.

Tilbudet fokuserer på at en ramme av natur og kultur skaper forutsetninger for aktivitetsglede, felleskap, mestring og læring. Gjennom bruk av tilpasset fysisk aktivitet skal senteret legge til rette for at brukerne får utnyttet sine evner og muligheter. Beitostølen tilbyr et stort utvalg av aktiviteter. I løpet av et opphold kan barnet prøve å ri, sykle, ski, ake med mer. De har god kunnskap om tilrettelegging av aktivitet og utstyr.

Man kan lese mer om Beitostølen på deres nettsider:

www.bhss.no/