Stipend for studenter med bevegelseshemninger. Studieåret 2015/2016, Søknadsfrist: 15. september

Stiftelsen Sophies Minde ønsker å stimulere til at personer med bevegelseshemninger tar høyere utdanning. I perioden 2013 til 2017 deler stiftelsen årlig ut stipend til studenter innen denne gruppen. Stipendiene er et supplement til lån i Statens Lånekasse og andre offentlige finansieringsordninger av utdanning.

Studenter på bachelor- og/eller mastergradsnivå kan søke om stipend på inntil kr. 36 000 pr år.

I tillegg kan bevegelseshemmede som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke greier å fullføre studiet innenfor normert tid og som ikke får lån i Statens Lånekasse, søke om et høyere stipendbeløp

Studiestipendet innvilges for ett år ad gangen. Utbetalingen av stipendiet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse, andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt. Siste utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

 

Søknadsfristen for studieåret 2015/2016 er 15. september 2015.

 

Søknadsskjema kan hentes ut på www.ssm.no, eller fås tilsendt ved henvendelse til Stiftelsen Sophies Minde, Postboks 493 Økern, 0512 Oslo, tlf. 909 32 922, e-post: ssm@ssm.no.