Hjelp oss å kartlegge kompetanse, trenings- og fysioterapitilbud for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer!

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, EMAN ved OUS søker fysioterapeuter som har erfaring med eller interesse for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer. Kartleggingen skal bidra til å etablere en oversikt over kompetansen.

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, EMAN ved OUS og Foreningen for muskelsyke, FFM har en felles oppfatning og enighet om at trenings- og fysioterapitilbudene for pasienter med medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer må bli bedre. Det finnes ingen oversikt over fysioterapeuter som har erfaring med denne pasientgruppen og dere som pasienter vet ikke hvor dere skal henvende dere for å få den riktige hjelpen.

Da dette er sjeldne tilstander er det ikke så mange fysioterapeuter som har erfaring med denne pasientgruppen.

 

Vi søker fysioterapeuter som har erfaring med eller interesse for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer, slik at vi kan kartlegge hvor kompetansen er og etablere en oversikt. Dette vil være til stor hjelp for både helsepersonell og dere pasienter.

 

Vi ønsker med dette at dere som pasienter kan hjelpe oss med å komme i kontakt med fysioterapeuter dere har god erfaring med.

 

Send oss gjerne en mail om deres opplevelse av trenings – og fysioterapitilbud samt kontaktinformasjon til fysioterapeutene: muskel@ous-hf.no

 

 

TAKK!

 

 

 

 

Mvh

 

Gro Solbakken                                                          Hanne Ludt Fossmo

Master/Spesialist i nevrologisk fysioterapi                Spesialfysioterapeut

 

 

Gry Cecilie Dalby

Fysioterapeut

 

 

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, OUS.

(Som er en del av NMK-samarbeidet, et samarbeid mellom Frambu, Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø og EMAN, OUS.)