Har du/dere behov for prosjektstøtte eller midler til aktivitet?

Søknadsfristen for å søke midler gjennom Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer er 15.september 2015.

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Fondet kan tildele enkeltpersoner og institusjoner støtte til:

– å finne årsak og arvelighet

– diagnostisering

– genetisk veiledning

– behandlingsmetoder

– å fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og deres pårørende.

Les mer

 

Informasjon fra Erik Allums Legat:

Pga. den økonomiske situasjonen i Erik Allums legat har styret valgt å ikke dele ut midler for 2016 ut over det som allerede er lovet.
Ingen nye søknader til legatet vil derfor bli behandlet i år. Alle er velkommen til å søke om midler fra Erik Allums legat innen neste års søknadsfrist, som er den 15.september 2016.
NB! Dette gjelder kun Erik Allums legat, ikke Forskningsfondet, som tar imot søknader som vanlig med frist 15.september 2015.