Aktiv Uke 2015 med FFMU er over

Ungdommen har hatt en fin uke i Spania. På FFMUs blogg kan du lese om hvordan Line Nordal opplevde årets Aktiv Uke.

Utdrag fra bloggen hvor FFMUs leder. Line Nordal takker Aktiv Uke komiteen for innsatsen:

«På Solgården ble vi møtt av deltakere som var kommet frem, og noen komitémedlemmer. Gustav Granheim, som er leder av årets Aktiv Uke-komité kom og pekte oss i rett retning og ga oss nødvendig informasjon. De som ikke kjenner Gustav har gått glipp av noe! Han er en veldig kul person, og har gjort en enorm innsats for at Aktiv Uke skulle bli perfekt. Og det vil jeg tørre å si at det ble. Alle de andre komitémedlemmene har også stått på. Aktiv Uke komitéen består av: Gustav Granheim, Lin Christine Solberg, Cecilie Tommessen, Mariell Olsen og Svenn-Olav Frogner. Tusen takk for deres innsats!» 

Les hele blogginnlegget: http://ffmu.blogg.no/1439502062_min_aktiv_uke.html#comment

Reportasje om turen kommer i neste utgave av Muskelnytt.