Det nytter! 19. juni 2015

Et av de mest ufremkommelige (og trafikkfarlige) fotgjengerfeltene i Mjøndalen er utbedret slik at både rullestoler og barnevogner kan krysse gata på en sikker måte.

Honnør til Nedre Eiker kommune!

Dette er en god begynnelse, nå både håper og tror vi at det etterhvert vil bli utbedret flere steder.

Facebook
Twitter
LinkedIn