Invitasjon til intervjuer om muskelsyke i grunnskolen

Nå ønsker vi deres historier, det dere føler at det er viktig å dele. Målsetningen med dette prosjektet er å skaffe kunnskap som kan bidra til å skape debatt om tilrettelegging for muskelsyke barn i skolen. Nå håper vi at både barn og foreldre kan stille til intervjuer.

FFM gjennomførte nylig en kvantitativ spørreundersøkelse om muskelsyke i grunnskolen. Vi vet at statistikk bare gir en del av sannheten, så nå ønsker vi å gå i dybden med noen dybdeintervjuer som kan gi et mer detaljert bilde av hvordan det er å være muskelsyk i skolen. Denne kunnskapen vil vi samle i et hefte og spre til beslutningstakere, skoleverket og foreldre, slik at barn og unge med muskelsykdom, eller andre fysiske funksjonstap kan få en bedre skolehverdag.

Om dere befinner dere i nærheten av Oslo kan det hende vi kan treffes for et intervju. Om ikke, er det fint om vi kan ta et intervju over telefon eller skype. I utgangspunktet legger vi opp til å ta opp samtalene, slik at vi kan skrive ut samtalen og bruke innholdet i arbeidet. Deretter vil opptakene slettes. Jeg har selvfølgelig taushetsplikt om det vi prater om, og all informasjon anonymiseres ved prosjektslutt. Undersøkelsen er selvfølgelig frivillig, og du kan når som helst velge å trekke deg, eller å la være å svare på noen av spørsmålene. Det går også an å si at du ikke ønsker at det blir gjort opptak av intervjuet.

Vi sender deg selvfølgelig et eksemplar av heftet, når det er ferdig.

Om du ønsker mer informasjon, har spørsmål, eller ønsker å stille opp for et intervju, så kan du kontakte meg på e-post tollef.ladehaug@ffm.no eller mobil 45854802.

Med vennlig hilsen

Tollef ladehaug