Styremedlemmer på Likepersonskurs april 2015

Tekst: Ann Kristin Foss

Gro, Synnøve, Eli og Ann Kristin deltok på kurs for å bli godkjente likepersoner. 

 En likeperson er en som har samme funksjons-nedsettelse eller medisinske diagnose som den som trenger støtte. Det er også likepersoner for pårørende. En likeperson vet hvordan det er å ha de samme følelsene, bekymringene, engstelsene og gledene som den som søker råd eller støtte. Det kan være godt å få støtte fra en ”vanlig” person i tillegg til fagfolk. Likepersonsarbeid utføres på mange forskjellige måter; kafè-treff, faste møter i fylkeslaget, avtalt møte på tomannshånd,temakvelder, besøkstjeneste eller telefonkontakt. En likeperson skal være en god samtalepartnersom lytter, har kunnskap om foreningen og diagnosen, kan gi informasjon, råd eller tips, dele erfaringer osv.  En likeperson har selvfølgelig taushetsplikt! Dersom du har behov for en samtale er det bare å ta kontakt med oss.

Det har kommet nytt regelverk fra Buf-direktoratet for å søke om midler til foreningen. En godkjent likeperson må bl.a. stå som ansvarlig for fagkveldene våre for at vi skal få godkjent økonomisk støtte til disse. Med bakgrunn i dette – og med ønske om å kunne bistå medlemmene våre – har fire styremedlemmer vært på kurs.