Et vellykket Landsmøte ble avholdt på Gardermoen i helgen, og FFMs sentralstyret ble gjenvalgt.

Landsmøtet 2015 vedtok blant annet Prinsipprogram, ny logo og nytt slagord «Plass til forskjeller».  Det ble også tildelt æresmedlemskap til Laila Bakke og Terje Erlandsen.

Prinsipprogram

For FFM er det et verdispørsmål at alle skal ha rett til et fullverdig liv, uavhengig av kostnad. Dette prinsipprogrammet beskriver våre utfordringer, og utdyper hvilke samfunnsmessige forutsetninger vi mener må være tilstede for å oppnå retten til et fullverdig liv.

FFM ønsker å jobbe med politiske saker som angår våre medlemmer, og derfor er det viktig å ta stilling til ulike spørsmål og problemstillinger som blir reist i samfunnet. Prinsipprogrammet gir føringer for dette.

 

Nytt slagord og logo

FFM jobber for at det skal være plass til forskjeller i barnehagene, på skolene, i studietiden, i arbeidslivet og i familiene. 

Slagordet «Plass til forskjeller» understreker FFMs verdigrunnlag og passer internt i FFM og i hele samfunnet. Vi vet noe om å være annerledes og om behovet for tilrettelegging.

Våre medlemmer har et mangfold av forskjellige diagnoser og et mangfold av funksjonsnedsettelser.

Den nye logoen ivaretar hele navnet, forkortelsen og plass til forskjeller.

Nytt slagord og logo implementeres over tid i hele FFM.

 

Nye Æresmedlemmer i FFM

Æresmedlemskap ble tildelt Laila Bakke og Terje Erlandsen under Landsmøte helgen.  

FFMs leder Tone I. Torp holdt  tale for Laila og Terje, og de nye æresmedlemmene ble både rørt og glade av talen og tildelingen.

 

Mere informasjon om Landsmøte kommer i neste Muskelnytt.

                                                                                                                                   
                                                                                                                                       

Foto av æresmedlemmer og Tone I. Torp: Steigar Myrvold