Behov for rehabilitering/trening? Da kan du søke Troll 2015, søknadsfrist er 1.juli

Beitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke et treningsopphold for voksne (30+) med ulike former for muskelsykdommer i tidsrommet 22.09-17.10.15.

T=        Tålmodighet

R=       Rehabilitering

O­=       Opplevelse

L=        Likeverd

L=        Livsglede

 

Hvem kan delta?

Målgruppen er voksne personer over 30 år med forskjellige former for muskelsykdommer. De som trenger assistanse til daglig stell/ gjøremål, må søke med egen ledsager.

Mål for oppholdet

•             Heve kompetanse om egen sykdom

•             Øke innsikten om egen funksjonsevne og kapasitet

•             Gjennomføre aktivitet ut fra egne premisser

•             Erfaringsutveksling

•             Utvidelse av sosialt nettverk

•             Etablere grunnlag for økt aktivitet lokalt

•             Faglig oppdatering ved BHSS

Søknad/inntak

Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges relevante epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell – for eksempel fysioterapeut eller sosionom.

Vi benytter ikke søknadsskjema, og søknaden kan gjerne skrives i brevs form. De som trenger assistanse til daglig stell/gjøremål, må søke plass med egen ledsager.

BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Inntak ved BHSS vurderes av inntaksteam /medisinsk ansvarlig overlege. Sentral enhet for Rehabilitering (SeR) avgjør retten til helsehjelp for søknader fra fastlege

Søknadsfrist: 1. juli 2014

Søknader merkes «FFM 2015» og  sendes:

Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
2953 Beitostølen

Informasjon:
legekontor@bhss.no
Tlf:   61 34 08 00
 Fax: 61 34 16 57

Les mer om Beitostølen helsesportsenter