15. – 17. juni inviterer Frambu til kurs for Pårørende til voksne som bor alene, men trenger hjelp og støtte, påmeldingsfrist: 15.5.2015

Målgruppe er foreldre og voksne søsken til voksne som har en alvorlig, fremadskridende tilstand eller en av Frambus diagnoser med utviklingshemning. Kurset retter seg primært mot pårørende som ikke bor sammen med personen med diagnose. 

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på: 

  • helseoppfølging ved sjeldne diagnoser – fysisk og psykisk helse
  • oppdatert diagnosespesifikk kunnskap hos tjenesteyterne – er det pårørendes ansvar å sørge for dette?
  • vergemålsloven
  • samarbeid mellom pårørende, verge og tjenesteytere
  • brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • bestemmelser om bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenesteloven og bruk av tvang ved gjennomføring av helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse etter Pasient- og brukerrettighetsloven
  • å bli eldre med en sjelden diagnose

Mer info, program og påmeldingsskjema:  frambu.no