Fagkveld om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 16. april 2015

Denne kvelden fikk vi besøk av Monica og Christian fra HAV A/S som er en privat leverandør av BPA-tjenester. Etter presentasjonen var spørsmålene fra salen mange, representantene fra HAV tok seg god tid og vi fikk mye god og nyttig informasjon. Vi delte også både erfaringer og tips med hverandre.

Monica og Christian

Funksjonshemmede som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har muligheten til selv å velge leverandør av hjelpen. Private leverandører som ønsker å levere BPA-tjenester til kommunene har søkt om dette etter nærmere angitte vilkår. Dette betyr at du som bruker kan velge mellom de godkjente leverandørene i din kommune, altså hvem du ønsker å bruke som arbeidsgiver i din BPA-ordning. Noen ganger er det kommunen selv som tar arbeidsgiveransvaret.

Du kan selv være arbeidsleder. Arbeidslederen har hovedansvaret i rekrutterings- og ansettelsesprosessene av assistenter – gjennom annonsering, intervjuer og utvelgelse. Arbeidsleder lager arbeidsrutiner og utarbeider arbeidsplaner, gjennomfører personalsamtaler, følger opp timeregistrering og følger ellers opp de spillereglene som finnes i arbeidslivet. Leverandøren kan ta hele eller deler av arbeidslederansvaret for deg, hvis du synes dette arbeidet blir for krevende.

Her kan du laste ned presentasjonen fra HAV A/S: