Har du høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne?

Traineeprogrammet er et tilbud for deg med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen. For å komme med i traineeprogrammet søker du på en eller flere av stillingene som tilbys. Søknadsfrist 17. april 2015

Er du i målgruppen for programmet?

I traineeprogrammet defineres nedsatt funksjonsevne som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Definisjonen omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Mer info og stillingsutlysningene: regjeringen.no