Kurs for pårørende til voksne

Fra 15. til 17. juni 2015 arrangerer Frambu for første gang kurs for foreldre og voksne søsken til voksne som har en alvorlig, fremadskridende tilstand eller en av Frambus diagnoser med utviklingshemning. Kurset retter seg primært mot pårørende som ikke bor sammen med personen med diagnose. Søknadsfrist er 17. april.

Pårørende vil ofte ha en vedvarende omsorgsfunksjon overfor sitt familiemedlem gjennom hele livsløpet selv om funksjonen endrer seg når sønn, datter, søster, bror eller barnebarn har flyttet for seg selv. Pårørende representerer stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet der tjenesteytere kommer og går gjennom livsløpet.
Kurset tar for seg pårørendes rolle og omhandler blant annet brukermedvirkning og selvbestemmelse, helseoppfølging, vergemålsloven, samarbeid med tjenesteyterne mm.
Her finner du mer informasjon om kurset, program og påmeldingsskjema