Har du en prosjektidé?

Fristen for å søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler via FFM er 8.mai 2015

ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

Nærmere informasjon om hva det kan søkes om midler til kan du lese her.

Dere som skal søke:
Ta kontakt med Line Wåler for å få tilsendt søknads mal: line.waaler@ffm.no

 Før søknaden skrives:

 • Les informasjonen på www.extrastiftelsen.no. Dette er særlig viktig for forskningssøknader, hvor ExtraStiftelsen gir spesifikk informasjon om innhold og tilskudd.
 • Årets søknader gjelder prosjektmidler for neste år. Utgifter i 2015 dekkes ikke.
 • Som søkerorganisasjon er FFM pålagt å sikre at søknader oppfyller gitte kriterier og kvalitetskrav.

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

 • Bakgrunn, målsetting/hensikt med og målgruppe for prosjektet.
 • Hvordan prosjektet skal gjennomføres, blant annet med framdriftsplan og budsjett.
 • Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen.
 • Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi.
 • Overføringsverdien som ligger i prosjektet.
 • Resultater man forventer å oppnå og hvordan resultatene/erfaringene skal formidles.

Søknaden sendes innen 8. mai på epost: ffm @ ffm.no

Søknadsprosessen i FFM:

 • Søknadene vurderes av Sentralstyret i FFM 13.mai.
 • Tilgang til søknadsskjemaene hos ExtraStiftelsen opprettes av FFM 18.mai.  (de som er Innvilget å søke gjennom FFM). Epostvarsel blir sendt ut når det er tilgjengelig.
 • Innen 30. mai klokka 24.00 skal søknadsskjemaet være ferdig utfylt, og prosjektbeskrivelsen (hoveddokumentet i søknaden) lastet inn.
 • 1. og 2. juni vil FFM vurdere søknaden og gi tilbakemelding om eventuelle endringsbehov. Når søknaden er ferdig, skal prosjektbeskrivelsen konverteres til PDF før den legges inn i søknaden.

ExtraStiftelsen offentliggjør årets tildeling i slutten av november.