Plakater til besvær, februar 2015

I forbindelse med saken om utilgjengelige fortauskanter og gangfelt i Nedre Eiker, så spurte FFM i Buskerud også kommunen om de kunne sende et brev til Handelstanden med bønn om at plakater o.l. blir plassert slik på fortauene at folk med rullestoler og barnevogner kommer fram. Det har Nedre Eiker kommune gjort! Nå håper vi handelstanden tar anmodningen til følge.