NAV Hjelpemiddelsentralen Hordaland

Områdeutvalget:

Områdeutvalet gjer brukrarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler. På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester til brukarar av tekniske hjelpemiddel.

Har du en sak til Områdeutvalget send den til oss. Bruk vårt kontaktskjema, eller mob 91129759 – Egil Hope