Gruppeopphold i 2015 på Beitostølen helsesportsenter for voksne 30+

Målgruppen er voksne i alder 30 år med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/ funksjonsnedsettelse. Tilbudet passer for personer som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt for gruppe. Gruppetilbudet suppleres med individuell tilrettelegging etter behov. Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, tas vedkommende inn sammen med assistent/ledsager. Les mer om hvilke diagnoser dette omfatter på Helse Sør Øst sine sider. (Tilbudet er tilgjengelig for personer tilknyttet Helse Sør-Øst og Helse Vest)

Gruppeopphold Voksne 30+ i 2015:
3. mars – 1. april
7. april – 2. mai
5. mai – 30. mai
30. juni – 25. juli
28. juli – 22. august
25. august – 19. september
22. september – 17. oktober
20. oktober – 14. november
17. november – 5. desember

Målet med senterets rehabiliteringstilbud er å opprettholde pasientenes funksjonsnivå samt å stimulere til økt deltakelse lokalt, og omfatter utprøving av aktiviteter og hjelpemidler. I tillegg til fysisk trening har oppholdene også fokus på kosthold, utdanning og arbeid. Det legges vekt på at brukeren får reelle valgmuligheter innenfor rammene av oppholdet, og at det gis muligheter for å være med å ta ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Vi tilbyr også nettbasert oppfølging.

Mer informasjon og om søknad på: Beitostølen helsesportsenter