PUST, e-læringsprogram om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Målgruppe er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin. Kurset er lagt ut på Helsekompetanse.no, og handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring.

Kursets innhold

Dette er et e-læringskurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Du får møte brukere med langtids mekanisk ventilasjon og lære om hvordan de lever sine liv med god livskvalitet.

Faginnhold

Faginnholdet er inndelt i tre moduler og er bygd opp av tekst, bilder, filmsnutter, animasjoner og lenker. Brukerens erfaringer går som en rød tråd gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha styrket sin kompetanse om:

  • Hvordan leve et godt liv med langtids mekanisk ventilasjon
  • Hvordan ivareta og imøtekomme brukernes behov og ønsker på best mulig måte
  • Hvordan pustemaskinen fungerer og hvilke observasjoner og tiltak en bør gjøre
  • Hvordan skape tillit og trygghet i samhandlingen mellom hjelper og bruker
  • Hvilke tiltak som må iverksettes ved akutte situasjoner

 

Til e- læringsprogrammet PUST: https://sjelden.no/nettkurs/pust-bruk-av-langtids-mekanisk-ventilasjon/