Har du en muskelsykdom og får fysioterapi?

Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK) er en av arrangørene for kurset «Med fokus på pusten» – lungeproblematikk hos personer med muskelsykdom 4. – 5.juni 2015.  Kurset er for fysioterapeuter i habiliteringstjenesten, på sykehus eller i kommunen som følger pasienter med nevromuskulære sykdommer, og andre interesserte. Påmeldingsfrist: 1.mai.

Kursavgift på NOK 700,- dekker faglig program, kaffe og te, frukt og lunsj begge dager. I tillegg er det hyggelig hvis deltakerne har anledning til å delta på middag (pizza på ”Jonas”) på torsdag kveld. Denne koster 110,-. Drikke til middagen, reise og opphold dekkes av den enkelte.

Mer info, kontaktpersoner, påmelding og program: Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø