Har du Dystrofia Myotonica I, eller andre myotone tilstander? – da kan du tipse legen din om medisinsk fagkurs på Frambu 21.04.2015. Påmeldingsfrist: 20.03.2015.

Kurset vil spesielt være rettet mot å sette leger i stand til å diagnostisere og følge opp pasienter med myotonier. Forskning, genetisk veiledning og rehabilitering vil være aktuelle tema.

Godkjenning søkes:            

Kurset søkes godkjent som videre- og etterutdanningskurs hos den, Den Norske Legeforening innen spesialitetene allmennpraksis og nevrologi.

Seksjonsleder, overlege, dr. med Kristin Ørstavik ved nevrologisk avdeling, OUS er faglig ansvarlig lege for kurset.

 

Kursavgift: kr. 500,- inkluderer måltider, materiell. Pårørende er gratis.

Videokonferanse:

For deltakere som ikke har anledning til å komme til Frambu har vi tilbud om videokonferanse. Alle forelesningene vil være tilgjengelig som videokonferanse (program for  videokonferanse sendes etter påmelding). Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger i antall studioer som kan følge kurset og oppfordrer interesserte i å melde seg på så raskt som mulig.
Spørsmål om videokonferanse rettes til Berit Hundal på Tlf. 64 85 60 00 eller e-post til video@frambu.no

Noe du lurer på? Ring Frambu!

Faglig ansvarlig: Kaje Giltvedt, e-post: kgi@frsmbu.no

Praktisk informasjon: Trine Wennervold, e-post: twe@frambu.no

 

Påmelding:                                     Påmeldingsfrist:

Gjøres på web  www.frambu.no                     20.03.15