FORTAU OG GANGFELT I MJØNDALEN, 2014 – 2015

Høsten 2014 henvendte FFM i Buskerud seg til Nedre Eiker kommune ang. lite tilgjengelige fortau og gangfelt for dem som bruker rullestol.

Takket være varaordfører Turid Solberg Thomassen har kommunens administrasjon nå tatt tak i saken – og vil foreslå midler fra Buskerudbyprosjektet til utbedring av fortau og gangfelt i Mjøndalen.

Utbyggere av nye byggeprosjekter i sentrum har allerede utbedret fortauene mange steder, problemet er alle stedene som ikke omfattes av nye byggeprosjekter.

Saken vil bli politisk behandlet i vinter, og vi har fått et lite håp om at det vil bli bevilget midler til bedre fremkommelighet for oss alle.

Vi følger spent med på saken.

Stor takk til varaordføreren i Nedre Eiker som ser og hører også oss som ikke er så store.