Har du erfaringer fra arbeidslivet eller med bruk av støtteordninger fra NAV ?

Ved å delta i denne spørreundersøkelsen kan du dele erfaringer og gi innspill til mulige forbedringer.  SINTEF og Universitetet i Nordland er nå i gang med et forskningsprosjekt om arbeidsliv og transport, der de blant annet ønsker å belyse hvilken rolle transport spiller for den enkeltes arbeids- og karrieremuligheter. I prosjektet skal de også belyse bruk av eksisterende støtteordninger, hvordan de oppleves av brukerne, hvilken rolle ordningene spiller for arbeidsdeltakelse og hvilke funksjonskrav ordninger oppfyller/ikke oppfyller. De håper derfor at alle med eller uten erfaringer fra arbeidslivet kan tenke seg å delta i denne undersøkelsen. 

Alle som deltar i spørreundersøkelsen er med i trekningen av 5 gavekort à 1000 kr.

Det tar inntil 30 min å besvare undersøkelsen. Du finner den ved å benytte denne lenken:

Dersom du ønsker å gjennomføre undersøkelse per telefon kan du ta kontakt på e-post.

Prosjektet er finansiert gjennom NAVs forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE). Prosjektet avsluttes 31.mai 2015.

 

For informasjon, besøk prosjektet nettside www.sintef.no/samt eller

kontakt prosjektleder Kristin Ystmark Bjerkan på e-post kristin.ystmark.bjerkan@sintef.no.